WSTĘP

5 podstawowych potrzeb człowieka to:

 1.      – Powietrze: człowiek musi oddychać
 2.      – Żywność: człowiek musi się nakarmić
 3.      – Dach: człowiek musi się schronić
 4.      – Energia: człowiek musi się ogrzać
 5.      – Odzież: człowiek musi się ubrać

      Możemy oddziaływać na 3 pierwotne potrzeby człowieka:

 •      Poprzez interwencję w jakość powietrza za pomocą hydrometrii powietrza wewnątrz budynku, przez zalesianie, które wychwytuje węgiel i przywraca tlen, oraz magazynowanie węgla w budynkach.
 •      Poprzez interwencję w jakość budynków zbudowanych z surowców odnawialnych, bez żadnych zanieczyszczeń, w całości nadających się do recyklingu, ze stałą i bliską dostępnością.
 •      Poprzez interwencję w zużycie energii w budynku, zaspokajając 70% zapotrzebowania energetycznego budynku dzięki bardzo dużej mocy tej osłony termicznej.

       Najtańsza energia to ta, która nie jest zużywana.

Możemy również wziąć pod uwagę, że na oszczędności 2 i 5 wpływają oszczędności przeprowadzone na potrzeby 3 i 4.

POSTULUJ VEGETAL BUILDING

VEGETAL BUILDING

Nasz materiał VEGETAL BUILDING pozwala, dzięki swojej wydajności cieplnej o ponad 100% przewyższać inne materiały masowe, aby łatwo spełnić różne regulacyjne normy cieplne w budynku.

Nasz materiał WEGETAL BUILDING zapewnia również bezpieczeństwo ludzi i mienia w przypadku pożaru, ponieważ nie ma deformacji przez ogień i jest odporny na ogień.

Nasz materiał VEGETAL BUILDING to nowe ekonomiczne rozwiązanie dla budownictwa dzięki jego kosztom i instalacji.

Konstrukcje budowlane muszą radzić sobie z ograniczeniami wynikającymi z aktualnych norm cieplnych i różnych materiałów dostępnych obecnie na rynku, które prowadzą do:

 • Wzrost ceny kosztowej (więcej siły roboczej, więcej materiału izolacyjnego).

 • Zmniejszenie przestrzeni życiowej (grubsze ściany).

 • Zwiększone ryzyko przetrwania w czasie (produkty izolacyjne są z czasem kompresowane i nie spełniają już swojej funkcji).

 • Zwiększone ryzyko dzięki zastosowaniu coraz grubszej izolacji (wysoce łatwopalne produkty izolacyjne, które rozprzestrzeniają ogień).

 • Zwiększone ryzyko ubezpieczenia budynków (brak trwałości i stabilności termicznej w czasie oraz większe ryzyko pożaru).

CONCEPT

KORZYŚCI

 

 

GOSPODARKA EKONOMICZNA

 

 

PRZECHOWYWANIE CO2

 

ARCHITEKTURA

 

ROZWÓJ

 

OSTATNIE OSIĄGNIĘCIA

 

VEGETAL BUILDING to firma nastawiona na innowacje i wysoki poziom wydajności w zrównoważonym rozwoju.