EWOLUCJA REGULACYJNA

Od kilku lat uznaje się, że budynki są bardzo energochłonne i że odpowiada to co najmniej 40% całkowitego zużycia energii w kraju, a ubóstwo energetyczne ludzi stale rośnie. Aby zwalczać ten stan rzeczy, kraje zainteresowane tymi kwestiami środowiskowymi i gospodarczymi narzucają zmniejszenie zużycia energii w budynkach. Diagram pokazuje ewolucję regulacyjną krajów europejskich.

 

Ewolucja regulacji Francja