WYSZUKIWANIE

Od kilku lat uznaje się, że budynki są bardzo energochłonne i że odpowiada to 40% całkowitego zużycia energii w danym kraju.

To, że ubóstwo energetyczne ludności stale rośnie ze względu na koszt energii, który z roku na rok jest coraz droższy. Najtańsza energia to energia, której nie konsumujemy.

W tym celu wystarczy zmniejszyć o około 70% zużycie energii, aby uzyskać termicznie efektywną obudowę budynku.

Pozostałe 30% zużycia energii w budynku można uzyskać z energii odnawialnej, ale instalacja i konserwacja są kosztowne. Że budynek jest głównym konsumentem surowców, które nie są odnawialne lub które nie nadają się do powtórnego przetworzenia z powodu ich składników lub ich obróbki za pomocą chemikaliów lub pozostałości oleju.

 

Utrata ciepła w budynku