GAZY CIEPLARNIANE

Jeszcze więcej gazów cieplarnianych

Uważane za pierwszą przyczynę globalnego ocieplenia, emisje gazów cieplarnianych nie zmniejszają się, ale z roku na rok wzrastają.

Jeśli trend nie zostanie odwrócony, niektórzy eksperci uważają, że główne pochłaniacze dwutlenku węgla na Ziemi osiągną nasycenie w ciągu kilku lat.

Efekt cieplarniany został odkryty już w XIX wieku i opisany przez Josepha Fouriera w 1924 roku. Jest to zjawisko polegające na tym, że niektóre gazy atmosferyczne pochłaniają część energii promieniowania słonecznego, która jest odbijana przez ziemię. to w kosmosie.

Ta energia promieniowania słonecznego ogrzewa planetę. Im więcej gazu, tym więcej powodują globalne ocieplenie.

Priorytetem jest redukcja gazów cieplarnianych na planecie w celu uniknięcia ocieplenia w wyniku czego:

  • Podwyższone temperatury

  •  Topniejące lodowceonte

  • Zwiększenie poziomu oceanów

  • Rozwój suszy

Potrzeby energetyczne planety rosną i powodują problem z dużymi emisjami gazów cieplarnianych.

W ciągu następnych 20 lat boom paliw kopalnych spowoduje dodatkowe 20% emisji CO2, a planeta zmierza w kierunku „długotrwałego” ocieplenia o 3,6 stopnia. Olej wytwarza o 30% więcej CO2 niż gaz i węgiel dwa razy więcej.

 

CO2 w atmosferze

 

Eksploatacja gazów cieplarnianych

 

Gazy cieplarniane