POJECIE

Materiał ten został zaprojektowany w celu spełnienia różnych ważnych ograniczeń, a mianowicie:

  • Wykonanie wdrożenia: szybkość i łatwość instalacji, transportu, oszczędność układania, łatwość rzeźbienia lub pracy 

  • Efektywność środowiskowa: gospodarka obiegowa, magazynowanie węgla, przetwarzanie odpadów, surowce odnawialne 

  • Sprawność fizyczna: odporność mechaniczna, odporność na dźwięk 

  • Wydajność cieplna: skuteczna izolacja na zimno lub na gorąco 

  • Skuteczność sejsmiczna: system mieszkaniowy, materiał włóknisty –

  • Skuteczność pożarowa: pożar 3H

Materiał w kolorze kamienia