GOSPODARKA EKONOMICZNA

Coraz więcej odpadów musi być poddawanych recyklingowi, ponieważ zasoby maleją.

Materiał absolutny pozwala na recykling surowca do 93,5%.

Ponadto materiał ten nadaje się w całości do recyklingu, ponieważ te odpady własne nadają się do ponownego przerobu bloków.

 Gospodarka o obiegu zamkniętym