CHU23

Standardowy, przykuty blok konstrukcyjny o wymiarach: długość 1600 mm x wysokość 260 mm i 200 mm. Zastrzeżenie pozwala na przejście stalowego zbrojenia i wylanie betonu.

CHP23

Piętrowa podłoga konstrukcyjna o wymiarach: długość 1600 mm x wysokość 260 mm i 200 mm. Płaska dysza podłogowa omija mostek termiczny, a wypłata umożliwia przejście belek, płyt i wylewanie betonu.

CHR23

Blok konstrukcyjny z blokiem przesuwnym o wymiarach rowka: długość 1600 mm x wysokość 60 mm i grubość 200 mm. Całkowita wypłata pozwala na przejście belek, płyt i wylanie betonu na ścianę szczeliny.