Przechowywanie CO2 przez materiał

Materiał wykorzystujący roślinę jako główny surowiec, umożliwia ciągłe przechowywanie zgodnie z długością życia budynku i może być poddany recyklingowi w przypadku zniszczenia budynku. Składowanie CO2 jest zatem stałe.

Składowanie CO2 przez las

Przewidziane są dotacje na ponowne sadzenie drzew w celu zbudowania biotopów obniżających zawartość dwutlenku węgla. Operacja ta umożliwia ustanowienie gospodarki obiegowej i rozwój wokół zakładu produkcyjnego materiału przy użyciu lokalnego surowca.

Jeżeli lasy są uznawane za „pochłaniacze dwutlenku węgla”, równie ważne jest zrozumienie, że drzewo ma żywotność ograniczoną do kilku dziesięcioleci lub stuleci w zależności od gatunku, aw konsekwencji Pod koniec życia rozkłada się, a tym samym przywraca wchłonięty dwutlenek węgla podczas jego wzrostu. Dlatego, aby uniknąć zerowego bilansu CO2, należy go zbierać w terminie zapadalności i przechowywać przez dłuższy czas.

 

Składowanie CO2 przez zakład

Wyłapywanie CO2 przez instalację i odzyskiwanie O2

Fotosynteza rośliny